Privacy Policy

Jouw gegevens, onze zorg

WildHeartclothing.nl  waarborgt jouw privacy en neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel serieus.

Wij doen alles om te voldoen aan de  wet- en regelgeving zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij willen  jouw gegevens goed beschermen en daarin transparant zijn over de verwerking van de persoonsgegevens en met welke doeleinden wij deze verwerken.
In deze privacy policy leggen wij uit hoe wij hier vorm aan geven en wat jouw rechten zijn als betrokkene.

 

De AVG uitgelegd

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Onder persoonsgegevens worden verstaan;  alle gegevens/ informatie, waaraan iemand jou zou kunnen herkennen. Met verwerken wordt bedoelt;  alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

 

Met welke persoonsgegevens doen we iets?

Wij verwerken persoonsgegevens door zowel de formulieren waarmee je actief informatie met ons deelt (denk bijvoorbeeld aan adresinformatie in het bestelformulier) als door je surfgedrag op onze website bij te houden. Dit laatste gebeurt onder andere met behulp van (tracking) cookies. Wanneer je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, titel, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens. Plaats je een review op onze site? Dan verwerken wij jouw e-mailadres en voor- en achternaam om je persoonlijk te kunnen aanspreken en terug mailen als dit nodig is.

Wanneer je de website bezoekt kunnen ook derde partijen jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij jou relevante advertenties kunnen tonen op andere websites. Wij streven ernaar hiermee onze advertenties zo relevant mogelijk voor jou te maken. Dit gebeurt door het plaatsen en lezen van cookies.

Als laatste zijn er de functionele cookies om alles goed te laten werken zoals het winkelwagentje en de laatst bezochte artikelen.

De verwerking van gegevens op basis waarvan?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons geeft tijdens op basis van het plaatsen van een bestelling om zo jouw gekozen product te kunnen bezorgen. Deze gegevens hebben wij nodig om jouw bestelling correct te kunnen versturen. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke grondslag van het uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Jouw bestelinformatie kunnen wij vervolgens ook weer gebruiken voor het maken van nieuwsbriefgroepen en marketingcampagnes. Dit gebeurt op grondslag van een gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens kun je gemakkelijk inzien en veranderen in jouw gebruikersaccount. De verwerking van persoonsgegevens door cookies ten behoeve van marketingdoeleinden zijn er zodat er advertenties van ons kunnen worden getoond die zo goed mogelijk bij jou passen. Marketing cookies worden geplaatst op basis van jouw toestemming die je ons door onze website te bezoeken. In onze cookie policy vind je de optie om jouw toestemming weer in te trekken zodat er in de toekomst geen marketing cookies meer worden geplaatst (tenzij je hier vervolgens weer akkoord voor geeft natuurlijk). Ook worden de first-party cookies, die al geplaatst waren bij het bezoeken van onze website gewoon weer verwijderd. Functionele cookies worden geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang. Deze zijn immers nodig om onze website goed te laten werken. Functionele cookies worden niet gebruikt voor profilering, analyse of marketingdoeleinden. 

 

Jouw rechten 

Recht op informatie: Jij hebt het recht op volledige en juiste informatie. Deze verstrekken wij jou via onze privacy- en cookieverklaring. Uiteraard kun je ons ook altijd alles vragen via info@wildheartclothing.nl

Recht op inzage: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Deze gegevens kun je inzien via jouw persoonlijke pagina.

Recht op rectificatie: Als je denkt dat wij verkeerde gegevens van jou verwerken, kun je dit aanpassen door ons een verzoek te versturen.

Recht op vergetelheid: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen. Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel alsnog bewaren voor onze administratie, of om ervoor te zorgen dat we jou niet alsnog benaderen. We laten op jouw verzoek ook derde partijen weten dat jij dit verzoek hebt gedaan. Als jij je afmeldt voor onze nieuwsbrief door de optie onderaan elke e-mail, worden jouw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd. Je kunt tevens al jouw gegevens verwijderen door de speciale optie op de pagina ‘mijn gegevens wijzigen’ op jouw persoonlijke pagina.

Recht om verwerkingen te beperken: Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken, kun je dat deel van de verwerking beëindigen.

Recht van bezwaar: Je kunt verwerkingen van jouw persoonsgegevens stopzetten.

Recht op dataportabiliteit: Door nieuwe wetgeving heb jij het recht om jouw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op jouw verzoek ook doorsturen.

Recht niet te worden onderworpen aan profilering: Op basis van bestelgegevens delen wij jou in groepen in om je relevante nieuwsbrieven en advertenties te kunnen aanbieden. Je hebt het recht om niet te worden ingedeeld in deze groepen.

 

Jouw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je sturen naar info@wildheartclothing.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging van jouw verzoek. Het kan zijn dat wij extra gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten goed worden beschermd en alleen terechtkomen bij de desbetreffende persoon zelf. Je kunt jouw gegevens ook verwijderen door middel van de optie onder ‘mijn gegevens wijzigen’ op jouw persoonlijke pagina. Ook dan ontvang je van ons een bevestiging van dit verzoek.

Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze goedgekeurd zijn. Wij sturen geen bevestiging hiervan, tenzij je hier expliciet om vraagt. We nemen alle verzoeken serieus en gaan met alle aanvragen één voor één aan de slag. 

Ten allen tijden heb je het recht om een klacht in te dienen bij onze toezicht- houdende autoriteit, in dit geval de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

  Hoe lang bewaren wij het?

  Wanneer je een account aanmaakt of een review plaatst, bewaren wij de persoonsgegevens. Echter verwijder je je account of wil de review liever anoniem doen, dan verdwijnen hiermee ook jouw opgeslagen gegevens. 

  Alle overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Hierbij denkende aan een administratieplicht.

   

  Externe verwerkers

  Wij maken gebruik van betrouwbare externe verwerkers, die in samenwerking met ons jouw persoonsgegevens t.b.v. ons verwerken. Denk hierbij aan een intern administratiesysteem, een server, e-mailprogramma en een logistiek bedrijf om jouw pakketje te leveren. Wij hebben met hen passende regelingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens getroffen, door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. 

   

  Beveiliging

  Intern nemen wij passende organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens en voeren wij een dynamisch beleid. Ook worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig (door externen) gecheckt en geëvalueerd. Onze website is beveiligd met SSL/TLS, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden. Onze medewerkers zijn tot slot allemaal gehouden tot geheimhouding vanaf het moment van indiensttreding.

   

  Cookies

  Cookies zijn lekker om te eten, wij doen er verder vrij weinig mee. Omdat het van de overheid verplicht is deze aan te geven, zodoende doen wij dat.